Ontwikkel je team voor top performance

Goed teamsamenwerking komt niet vanzelf is essentieel voor het overtreffen van klantverwachtingen.

TeamOntwikkeling

Jouw team verder ontwikkelen om effectiever te worden en klantverwachtingen te overtreffen?

Werk jij in een goed werkend team?

Een goed werkend team kan meer dan een vele individualisten alleen. Jammer genoeg presteren veel teams niet op het niveau dat ze zouden kunnen. Teams kunnen door allerlei redenen niet optimaal functioneren. Met een goed werkend team kun je betere prestaties leveren en verwachtingen overtreffen, medewerkers zijn gemotiveerder, komen mensen tot bloei en overtreffen ze hun eigen verwachtingen. En bovenal, de lol en het plezier in het werk neemt toe.

Elke teamsamenstelling is uniek en het vraagt om maatwerk om een team te ontwikkelen zodat het op top niveau kan presteren. Samen bepalen we je doel en de daarbij best passende aanpak.

Werkwijze

Teamontwikkeling bestaat uit een aantal bouwstenen:

Inzicht in je huidige profiel van je teamleden en samenwerking. Dit is van belang om te snappen hoe jezelf en je teamgenoten in elkaar zitten en zich gedragen.

Bepalen wat een high performing team is. De volgende bouwsteen is het gezamenlijk te bepalen wat een high performing team is en hoe dit eruit ziet. Hiermee maken we een gemeenschappelijk referentiekader.

Identificeren van het gewenste gedrag. Binnen een team bestaat gedrag dat zowel positief als negatief werkt. Om effectief te worden moet je zoveel mogelijk gewenste gedrag ontwikkelen en toepassen. We gaan bepalen welke gedragingen op zowel individueel als groepsniveau een positief of juist negatief effect hebben. Hierbij is het van belang dat men eigen regie neemt en gezamenlijke verantwoordelijkheid draagt.

De toepassing gebeurt in de dagelijkse praktijk. Maar hoe ga je dit dan doen? De samenwerking binnen het team zal structureel aandacht moeten krijgen. Hierin speelt de aansturing een belangrijke rol. Gezamenlijk bepalen we wat er nodig is om het gewenste gedrag in praktijk te brengen. Je gaat naar huis met een concreet plan hoe een ieder individueel en als team invulling gaat geven aan het gewenste gedrag.

Investering:

Geen enkel team is hetzelfde en vraagt om maatwerk van zowel programma als locatie met bijbehorende investering. Afhankelijk hiervan bepalen we de hoogte van de investering.

Leermodel en gedeelde wereld

Een essentiële basisvoorwaarde voor teamdevelopment is het kunnen én willen leren van elkaar. Iedereen heeft zijn eigen voorkeurstijl waarin hij/zij leert. Hiermee heb je dus rekening te houden bij teamontwikkeling.

Het model is opgebouwd uit een aantal gebieden. Alle top presterende teams hebben een gezamenlijk bovenliggende visie en een concreet doel. Voor jou team kunnen dit de organisatie- en afdelingsdoelstellingen zijn, bijvoorbeeld patiënten een zo’n goed mogelijke zorg geven of klantverwachtingen overtreffen. Werken vanuit een gezamenlijk doel schept de verbinding met elkaar.

Voor goed presterende teams is niet alleen het eindresultaat belangrijk, maar ook het pad er naar toe. Dit pad zorgt voor saamhorigheid en gezamenlijke herinneringen en bepaalt de sterkte van het fundament van de teamgeest. Komt het team in een “flow” is hierin cruciaal. Er worden persoonlijke verbindingen gemaakt en ervaringen gecreëerd. Hierin draait het om jezelf te durven leren kennen, de ander te leren kennen en samen met elkaar durven te leren van elkaar. Het ontvangen en geven van feedback is hierin essentieel. Alles met als doel om beter te presteren en daarmee het eindresultaat te realiseren. De wijze waarop deze feedback wordt gegeven en ontvangen is bepalend voor het effect en de groei van het team.

In goed werkende teams word continue de situatie gecreëerd om succesvol te kunnen zijn en om te kunnen groeien. En centraal staat je persoonlijke leiderschap van elk teamlid afzonderlijk. Tijdens je ontwikkeling draait het continu om je eigen gedrag en wil om bij te dragen aan het succesvol zijn van het team. Het draait om het effectiever maken van het gedrag. De combinatie van deze twee zorgt voor een dynamiek waarin teamleden kunnen opbloeien en presteren boven hun eigen verwachting.

Ben je benieuwd wat Passo2Learn je nog meer te bieden heeft?

Scan zelf je eigen teameffectiviteit

Wil jij zelf inzicht creëren in de effectiviteit van jouw team? Ik stel je graag een zelf scan ter beschikking waarmee je zelf kunt zien hoeveel ruimte jouw team heeft om te groeien in effectiviteit. Vraag hier vrijblijvend een teamscan aan.

Inzicht in jouw leerstijl

Wil je weten wat jouw leerstijl is en hoe zich dat in praktijk uit? Vraag hier vrijblijvend de scan aan en je hebt binnen 5 minuten je inzicht in je eigen leerstijl.

Referenties

Enkele voorbeelden van relaties waarbij succesvolle projecten zijn gerealiseerd: Rabobank, Coöperatie Dela, De Nederlandse Loterij, Aegon Nederland en Rivas Zorggroep.

"Tijdens de heidagen zijn we dichter bij elkaar gekomen. We zijn naar huis gegaan met een verbeterplan om onze samenwerking in onze werksituatie te blijven verbeteren."

"Er werd een sfeer van openheid en echtheid gecreëerd. De echte pijnpunten kwamen wel boven. Super mooi om mee verder te gaan tijdens ons dagelijkse werk."

"Ik heb meer inzicht gekregen hoe het komt dat collega’s doen zoals ze doen. Hierdoor heb ik meer begrip voor hun gedrag gekregen."

"Ik wist wel dat er een paar dingen niet goed gingen maar dat de punten zo diep zaten had ik niet in de gaten. Goed om hier met elkaar bij stil te staan en om hier nu mee verder te gaan."

Passo2Learn

Modules voor vergroten teameffectiviteit.

Passo2Learn - Ken je zelf en je team

Ken je jezelf en je team

Elke training is maatwerk. De training wordt toegespitst op de organisatie, op het team de specifieke context. De bovenstaande toelichting beschrijft de opbouw en onderwerpen die we gaan oefenen en behandelen. In een oriënterend gesprek stellen we de training zodanig op dat deze perfect aansluit bij de vraag en context van de organisatie.

Passo2Learn - teameffectiviteit en doelen realiseren

Team effectiviteit en doelrealisatie

Herken je de situatie dat je met risicomanagement of audit verschilt van inzicht en in eindeloze energielekkende discussies terecht komt? Met meer inzicht in de wereld van interne beheersing kun je deze discussies beter vorm geven en er voor zorgen dat ze wél relevant en nuttig worden.

Passo2Learn - logo

Organiseren van interne beheersing. Vol passie en energie helpt Passo Organisatieadvies je met het inrichten, verbeteren en toetsen van oplossingen voor interne beheersingsvraagstukken. Dit kan met behulp van de bouwstenen: processen, risk & control, audit en samenwerking. Deze bouwstenen tezamen inclusief het gedrag van mensen vormen samenhang, zorgen voor een passende interne beheersing. Het is de kracht van de verbinding tussen mensen, processen, structuren en het vermogen om te leren van uitgevoerde werkzaamheden die de interne beheersing succesvol maken. Ieder intern beheersingsvraagstuk vraagt om een maatwerk aanpak.