Team effectiviteit en communicatie

Communicatie is essentieel tijdens je werkproces én dit is niet altijd even gemakkelijk.

Team effectiviteit vergroten in werkproces door communicatie

Team effectiviteit verbeteren door zowel je werkproces als je communicatie te verbeteren.

Communicatie is essentieel tijdens je samenwerking en tijdens je werkproces. Dit is niet altijd eenvoudig.

Loop jij ook wel eens tegen de volgende vraagstukken aan:

  • Leidt communicatieproblemen tot verstoring van je werkproces en onderlinge verhoudingen?
  • Heb je het gevoel dat je teamgenoot op een andere golflengte zit als jij?
  • Voel je je wel eens onbegrepen en komt je boodschap niet goed over?
  • Heb je behoefte om meer inzicht te krijgen in je eigen communicatievormen om je eigen effectiviteit te vergroten?
  • Belemmert je communicatie je in een effectief werkproces?
  • Wil jij je teamleden op een constructieve manier feedback geven zodat er echt iets veranderd?

Dan is deze unieke maatwerk training voor jouw team dé stap om te zetten om je effectiviteit van je werkproces te vergroten door communicatie te verbeteren.

Inhoud communicatietraining

In twee dagen ontwikkel je jezelf en je team op drie niveaus zodat je effectiever wordt in je communicatie tijdens je werk:

  • Inzicht in je eigen krachten en voorkeuren van communiceren.
  • Jouw manier van communiceren en het effect en invloed op je teamgenoten.
  • Vertaling naar je dagelijkse samenwerking in je dagelijkse werkproces.

Aan het eind van deze training heb je ervaren welke communicatievormen je het beste passen en hoe je hier effect mee kunt hebben. Hierdoor heb je inzicht gekregen in je eigen manier van communiceren. Om andere stijlen toe te passen heb je handvatten gekregen om je communicatie beter aan te sluiten op je gesprekspartner.

Je hebt ervaren wat het is om eenzijdige communicatie toe te passen en hoe je door tweezijdige communicatie een gedeelde wereld kan creëren. Hierin snap snap je elkaar en spreek je een gezamenlijke taal waarin je elkaar echt bereikt en snapt.

Met deze inzichten heb je je eigen werkproces geanalyseerd en heb je verbeterpunten bepaald en heb je een plan gemaakt om verbeteringen daadwerkelijk door te voeren.

Ben je benieuwd wat Passo2Learn je nog meer te bieden heeft?

Dag 1

Tijdens dag 1 van de training ga je aan de slag met jezelf. Met je eigen ervaring op zak gaan we in het container begrip ‘effectieve communicatie’ afdalen. Hierdoor krijg je inzicht in de verschillende facetten van communicatie en verbinding. Je gaat ervaren hoe effectief je manier van communiceren is en wat je voorkeursstijlen zijn. Je weet verschillende stijlen te herkennen en toe te passen. Dit ga je ervaren door te doen én te oefenen.

Je gaat ervaren dat je op meerdere manieren kunt luisteren. Je gaat oefenen met het stellen van vragen en voelen wat het effect van diverse vragen is. We oefenen om met onze gedachtes in het hier en nu te zijn zodat je alert bent en op het moment kan schakelen in je communicatie. Hoe je juist een gesprek kan inkaderen of juist de ruimte kan geven.

Daarnaast ga je merken wat het effect is van het tonen van interesse, je non-verbale communicatie en je taalgebruik. Je gaat met de groep en met een acteur aan de slag zodat je direct feedback krijgt. Deze waardevolle feedback geeft inzicht in je leerpunten.

Je stelt je eigen leerplan op en aan het eind van de eerste dag ga je hiermee naar huis.

Dag 2

Tijdens dag 2 reflecteren we op je invulling van je leerplan en je opgedane praktijkervaringen. Je bouwt verder aan je eigen manier van communiceren en leert om deze gericht aan te sluiten op anderen. Samen met je collega’s en de acteur gaan we aan de slag om je toepassing in je dagelijkse werkproces vorm te geven.

In het tweede gedeelte van de dag ga je aan de slag met je eigen werkproces. Met de opgedane kennis en ervaringen kun je bepalen op welke manier je je werkproces kunt verbeteren met behulp van betere communicatie. Je gaat naar huis met concrete verbeteringen die je in je werkproces gaat doorvoeren.

Maatwerk

Elke training is maatwerk. De training wordt toegespitst op de organisatie, op het team de specifieke context. De bovenstaande toelichting beschrijft de opbouw en soort onderwerpen die in de training aan bod kunnen komen. In een oriënterend gesprek stellen bepalen we de behoefte en het gewenste resultaat. Op basis hiervan stellen we het programma samen zodat deze toespits op de behoefte.

De oefeningen worden levensecht door de inbreng van de professionele acteur. Het voelt alsof je echt aan het werk bent terwijl je in een veilige omgeving oefent.

Deelnemers

De groepsgrootte is bij voorkeur 6 tot 10 deelnemers. Als een team uit meer dan 12 personen bestaat overleggen we hoe we de training vorm gaan geven.

Investering:

Geen enkele training is hetzelfde en vraagt om maatwerk van zowel programma als locatie met bijbehorende investering.

Locatie

De locatie voor de training bepalen we in overleg. Bij voorkeur in een rustige buitenomgeving zodat de deelnemers echt alleen met hun eigen ontwikkeling bezig zijn.

Referenties

Enkele voorbeelden van relaties waarbij succesvolle projecten zijn gerealiseerd: Rabobank, Coöperatie Dela, De Nederlandse Loterij, Aegon Nederland en Rivas Zorggroep.

"Ik ben in staat om mijn gesprekken beter af te stemmen op mijn gesprekspartner."

"We gingen naar huis met een concrete aanpak hoe we in ons werkproces communicatie beter kunnen inzetten."

"Het trainen met een acteur vond ik wel een beetje spannend maar bleek super leuk en leerzaam te zijn."

Passo2Learn

Modules voor vergroten teameffectiviteit.

Passo2Learn - Ken je zelf en je team

Ken je jezelf en je team

Heb jij een team dat je graag verder wilt ontwikkelen maar weet je niet precies hoe je dit kunt vormgeven? Ik help je graag bij het bepalen van je doel en de best passende aanpak. Samen met jou geef ik mede vorm aan de ontwikkeling van het team zodat we een optimale samenwerking creëren waarin je teamleden in een schwung komen en gezamenlijk optimaal presteren.

Passo2Learn - Teamontwikkeling en werkplezier

Teamontwikkeling

De training kan ik inhoudelijk toespitsen op de specifieke behoefte. De oefeningen worden levensecht met de inbreng van de professionele acteur. Het voelt alsof je echt aan het werk bent terwijl je in een veilige omgeving oefent.

Passo2Learn - logo

Organiseren van interne beheersing. Vol passie en energie helpt Passo Organisatieadvies je met het inrichten, verbeteren en toetsen van oplossingen voor interne beheersingsvraagstukken. Dit kan met behulp van de bouwstenen: processen, risk & control, audit en samenwerking. Deze bouwstenen tezamen inclusief het gedrag van mensen vormen samenhang, zorgen voor een passende interne beheersing. Het is de kracht van de verbinding tussen mensen, processen, structuren en het vermogen om te leren van uitgevoerde werkzaamheden die de interne beheersing succesvol maken. Ieder intern beheersingsvraagstuk vraagt om een maatwerk aanpak.